دانشکده معماری و شهرسازی
1399/06/03 /Dorsapax/Data/Sub_4/File/enews_EToolsFile_enews_EToolsFile_enews_EToolsFile_77bec5b8-1bdb-40d3-8e74-d8cfc24bcd17Tasliat-520920e6-581f-402a-8806-aa491b00ade3-69c34a9d-7c49-4931-b0ad-357e831c83f0-624c0f33-5b4d-49bd-9d36-4b430682ff16.jpg
جناب آقای دکتر محمد مسعود

"بسمه تعالی"


همکار گرامی، جناب آقای دکتر محمد مسعود

عضو هیئت علمی گروه شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

درگذشت مادر گرامیتان را تسلیت گفته و برای شما صبر و برای درگذشته رحمت بی کران الهی را آرزو داریم، همه همکاران خود را شریک غم خود بدانید و امید که خداوند به شما و خانواده محترم صبر عنایت نماید.

از طرف پرسنل و همکاران هیات علمی

دانشگاه هنر اصفهان

تعداد بازدید: 664
Powered by DorsaPortal